Sản phẩm chính của chúng tôi

Sản phẩm dây kim loại và sản phẩm tấm kim loại
Nó chủ yếu là một sản phẩm làm bằng dây và tấm kim loại thông qua dệt, dập, thiêu kết, ủ và các quy trình khác.

Chúng tôi cũng có thể giúp khách hàng thiết kế và phát triển theo môi trường ứng dụng và cung cấp các sản phẩm xử lý sâu cho lưới thép.

Sinotech được thành lập vào năm 2011. Chúng tôi có hai nhà máy, Sản phẩm kim loại Sinotech và Vật liệu kim loại Sinotech.Để đạt được ứng dụng rộng rãi của vật liệu lưới thép trong công nghệ công nghiệp và công nghiệp điện tử, một nhóm các kỹ sư đầy tham vọng đã thành lập công ty này.Công ty chủ yếu tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng trong một, và cam kết cung cấp sự phát triển bền vững của vật liệu mới, công nghệ mới và sản phẩm mới cho khoa học và công nghệ công nghiệp, tạo ra một môi trường an toàn hơn, lành mạnh hơn và sạch hơn cho tất cả mọi người.

ứng dụng chính

điện tử

lọc công nghiệp

bảo vệ an toàn

sàng

Ngành kiến ​​​​trúc